trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia địa chỉ tại đâu

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia địa chỉ ở đâu? Có cơ cấu như thế nào? Chức năng, nhiệm vụ ra sao? Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu nhé.

Chức năng và nhiệm vụ của trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

Chức năng chính của trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia là một đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp ở phạm vi toàn quốc.Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia có tư cách pháp nhân, trụ sở chính nằm tại thành phố Hà Nội thủ đô của nước Việt Nam, trung tâm cũng có con dấu riêng và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn của trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia được chia ra làm một số phần chính để thực hiện

Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp quốc gia một số công việc như: việcXây dựng, quản lý hay khai thác và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp quốc gia ở phạm vi toàn quốc, Tiếp nhận Lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp cung cấp và Cung cấp những thông tin về lý lịch tư pháp cho Sở Tư pháp các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương; Có quyền lập Lý lịch tư pháp vaf cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo thẩm quyền cho người dân…và một số quyền hạn khác.

Thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực lý lịch tư pháp quốc gia do Bộ trưởng giao,bao gồm: Xây dựng, trình lên Bộ trưởng chiến lược, các kế hoạch, chủ trương, chính sách chung về lý lịch tư pháp trong cả nước; Thực hiện xây dựng, trình Bộ trưởng để ban hành và chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng các biểu mẫu, sổ sách, giấy tờ về lý lịch tư pháp quốc gia; Trung tâm tổ chức triển khai để thực hiện các chiến lược, chủ trương, kế hoạch, chính sách, đề án, dự án đã trình lên trên được duyệt; các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi chức năng của Trung tâm lý lịch tư pháp và hướng dẫn nghiệp vụ về lý lịch tư pháp; Thực hiện tuyên truyền và phổ biến pháp luật về lý lịch tư pháp cho người dân trên cả nước, cũng như tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về lý lịch tư pháp cần thiết theo phân công, phân cấp của Bộ cho nhân viên của ngành tư pháp…

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, tham gia vào việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lý lịch tư pháp; giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trong quyền hạn của trung tâm

Thực hiện các chế độ khác nhau như tài chính, kế toán và quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản của Trung tâm tư pháp theo quy định hiện hành của pháp luật và phân cấp của Bộ;

Trên đây là một số điều cần biết về trung tâm lý lịch quốc gia sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều. Địa chỉ của trung tâm nằm ở tầng 6 nhà A Học viện tư pháp phố Trần Vỹ, phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *