Văn bằng 2 tâm lý học đại học sư phạm

Bạn đang muốn học văn bằng 2 tâm lý học đại học sư phạm thì hãy tham khảo thông tin trong bài viết dưới đây vì nó sẽ có ích với các bạn đó.

Văn bằng 2 tâm lý học đại học sư phạm

  • Đại học sư phạm là một trong những trường top đầu của nước ta mỗi ngành đào tại tại ngôi trường này luôn được các bạn học sinh, sinh viên quan tâm vì nơi đây là nơi đoà tạo ra những nhân tố vô cùng quan trọng không chỉ học chữ mà còn học kiến thức xã hội, đạo đức nghề nghiệp. Tâm lý học đang là xu thế hiện nay, có rất nhiều bạn lựa chọn học văn bằng hai
  • Với uy tín của trường đại học sư phạm với đội ngũ giảng viên giỏi và cơ sở vật chất đầy đ, hiện đại khoa tâm lý học sau khi được thành lập qua rất nhiều năm phát triển đã trở thành một trong những cơ sở đào tạo tâm lý học có chuyên moin cao và chất lượng nhất trên cả nước. Hiện nay khoa tâm lý học đào tạo rất nhiều các hệ khác nhau như: đại học chính quy, văn bằng 2, vừa học vừa làm về các chuyên ngành tâm lý học khác nhau: tâm lý học cơ bản, tâm lý học đường…mở ra rất nhiều các cơ hội cho thế hệ trẻ được học tập và nâng cao nhận thức.

Quy trình đào tạo văn bằng 2 tâm lý học Đại học Sư Phạm

  • Phương thức đào tạo: theo hình thức tín chỉ. Một tín chỉ được quy định bằng 15 tiết học lý thuyết trên lớp hoặc 30 tiết thực hành, thảo luận tuỳ theo từng môn học. Một tiết học học trong thời gian 50 phút
  • Mỗi khoá học văn bằng thứ hai tâm lý học được đào tạo theo 2 phương thức đào tạo: một là hệ  chính quy đào tạo trong 2,5 năm, gồm 5 học kỳ (sinh viên có thể học rút ngắn tối đa là 1 học kỳ chính; hoặc kéo dài tối đa là 8 học kỳ nếu vượt quá thì không có giá trị). Mỗi khoá học văn bằng thứ 2 tâm lý học phương thức đào tạo không chính quy đào tạo sinh viên tương đương 3 năm, gồm 6 học kỳ ( thời gian rút ngắn tối đa là 1 học kỳ chính; và được kéo dài tối đa là 10 học kỳ).
  • Khối kiến thức chuyên nghiệp sinh viên phải theo học khi học văn bằng hai tâm lý học có 2 nhóm học phần: Nhóm học phần bắt buộc chiếm khoảng 70-80% khối lượng kiến thức toàn khoá và sinh viên bắt buộc phải học như nhau.Nhóm học phần tự chọn chiếm khoảng 20-30% khối lượng kiến thức có nhiều môn học sinh viên có thể lựa chọn để phù hợp với khả năng và hiểu biết của mình
  • Điều kiện tốt nghiệp:Sinh viên phải tích luỹ tối thiểu 90 tín chỉ không nợ lại môn học nào, chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học là điều kiện bắt buộc.
  •  

Nếu bạn có thắc mắc gì thì hãy tìm hiểu thêm trên trang website của trường đại học Sư Phạm

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *